«Місцевим ініціативам – правову підтримку»

    З січня 2010 року Східноукраїнський центр громадських ініціатив розпочав реалізацію проекту «Місцевим ініціативам – правову підтримку». Проект спрямований на вирішення проблеми відсутності фахового юридичного супроводження ініціатив організацій громадянського суспільства Луганщини у сфері планування та забудови територій.

    Актуальність проекту обумовлена тим, що посадовці, посилаючись на обмеженість місцевих бюджетів та відсутність відповідної законодавчої бази, у більшості випадків ігнорують пропоновані ОГС ініціативи. Як результат, представники місцевої влади виділяють землю та надають дозволи на зведення торгівельних, розважальних об’єктів, ігноруючи запити та потреби мешканців в об’єктах соціальної інфраструктури, зелених насадженнях, благоустрої власної території. Така ситуація зумовлена не лише свавільним ставленням представників місцевої влади до здійснення власних обов’язків, але й спричинена відсутністю спроможності у місцевих мешканців забезпечити фахове юридичне обґрунтування правомірності власних вимог та ініціатив, оскарження відмов у їх підтримці. 
 Мета проекту: забезпечити результативну реалізацію ініціатив ОСН, ОСББ та місцевих ініціативних груп на рівні територіальних громад Луганщини у сфері планування та забудови територій через надання послуг із безкоштовного кваліфікованого юридичного супроводу їх реалізації.

    Проект передбачає наступні інструменти забезпечення юридичного супроводу місцевих ініціатив: 
- індивідуальні та групові консультації представникам ОСН, ОСББ та місцевим ініціативним групам із питань, зазначених вище під час особистого прийому, по телефону та електронній пошті; 
- мобільна служба правової допомоги - виїзні юридичні консультації раз на два місяці до малих міст Луганської області. Інформація також буде поширена в ЗМІ і виїзд буде здійснюватися за викликом;
- безкоштовна юридична бібліотека на базі офісу СЦГІ, а також здійснюватися поширення літератури під час заходів; 
- електронна бібліотека на сайті СЦГІ;
- навчальні заходи із найбільш актуальних питань (2 одноденних тренінги із залученням представників із малих міст Луганщини) та фасилітація місячних нарад із обміну досвідом між представниками успішних та новостворених ОСББ та ОСНів на рівні міста;
- випуск та поширення збірника типових документів для ОСН та ОСББ.

    Східноукраїнський центр громадських ініціатив очікує, що за результатами юридичного супроводу ініціатив місцевих ОСН, ОСББ та ініціативних груп підвищиться та покращиться реагування посадових осіб органів місцевого самоврядування на ініціативи представників місцевих ОГС, зокрема, буде ініційовано прийняття місцевих нормативно-правових документів, що детальніше регламентуватимуть процедуру делегування повноважень ОСН, виділення коштів на забезпечення їх діяльності та чітко врегульовуватимуть процедури оформлення прибудинкових територій у власність або постійне користування ОСББ тощо.
Східноукраїнський центр громадських ініціатив запрошує представників ОСН, ОСМД та ініціативних груп активно використовувати послуги та сервіси, що надає Центр у рамка проекту «Місцевим ініціативам – правову підтримку» задля вирішення наболілих проблем землевідведення, забудови та реєстрації ОСН та ОСМД.

    Проект здійснюється за підтримки МФ «Відродження».


 

EUCCI